איצטדיון קריית-שמונה
בפרוייקט זה מספקת ומתקינה חברת טימקון סה"כ 40 מצלמות - מצלמות קבועות בשערי הכניסה ובטריבונות באיטצטדיון, מצלמות ממונעות לרחבת המגרש, מערכות הקלטה דיגיטליות וחדר בקרה.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: