איצטדיון רמת גן

בפרוייקט זה סיפקה והתקינה חברת טימקון סך של 32 מצלמות - מצלמות קבועות בשערי הכניסה ובטריבונות באיצטדיון, מצלמות ממונעות לרחבת המגרש, מערכות הקלטה דיגיטליות וחדר בקרה.

© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: