כימאגיס
אספקה והתקנה של מערכות CCTV הכוללות מאות מצלמות ממונעות וקבועות במתקנים השונים.
בנוסף התקנת מערכות כריזה ואינטרקום.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: