חיפה כימיקלים 2012
60 מצלמות מפוזרות במחסני החברה ונשלטות ע"י DVR לחדר בקרה.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: