קבוצת טבע
עשרות מצלמות פזורות במתקנים ומחסנים שונים, מרוכזות ע"י DVR ורשת IP לחדר בקרה ושער המפעל.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: