חברת חשמל
מערכת הדגל של ANDORA PELCO, עשרות מצלמות מופעלות ברשת IP על גבי סיבים אופטיים במיתקן הענק.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: