כביש 431
עסקת כ-200 מצלמות PELCO ESPRIT לצפייה לכל אורך הכביש דרך חדר שליטה ראשי.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: