קניון רמלוד 2009
מערכת CCTV מתוצרת PELCO הכוללת מצלמות נשלטות באמצעות מטריצה מסדרת CM9740 וכן מערכת הקלטה מקומית.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: