קניון חדרה 2010
מערכת CCTV מתוצרת PELCO הכוללת כ- 120 מצלמות מרוכזות בחדר בקרה יעודי.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: