קניון חונים קונים-רשל"צ 2010
כ-36 מצלמות קבועות מחוברות ל-DVR בתצוגה בחדר הביטחון במסך "42.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: