רומניה
פרוייקט בשדה התעופה הבין לאומי, הקיף הפרוייקט כ-250 מצלמות קבועות, כ-45 מצלמות ממונעות + מטריצה ומרכזיה לחדר הבקרה, כל הציוד מתוצרת PELCO USA.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: