מקסיקו
פרוייקט עיר בטוחה באחת מערי מקסיקו, כ-80 מצלמות ממונעות משולבות במערכת דוחסים והעברתם לחדר בקרה באלחוט וסיבים אופטיים, ציוד הטמ"ס מתוצרת PELCO USA.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: