הודו
מיגון דוברות קידוח גז ע"י מערכת מצלמות משולבות יום לילה והעברתם לחדר בקרה בחוף ע"י רשת IP.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: