כפר ורדים
כפר ורדים הצטרף לאחרונה לפרויקט "עיר ללא אלימות" ברחבי הכפר בצמתים מרכזיים, כניסות ואזורי פעילויות שונים כגון:
גני שעשועים ותחנות הסעה הותקנו עשרות מצלמות אשר מעבירות בצורה אלחוטית על גבי רשת TCP/IP שנפרסה במיוחד לשם כך, לחדר בקרה ראשי אשר משמש גם כמרכז הפעלה בתחום של הכפר.
בהתאם לדרישה הותקנו בנוסף גם מערכות כריזה אף הן על גבי הרשת האלחוטית אשר מאפשרת שליטה נוספת באזורים הנצפים. בשלב ב' של פרויקט זה יותקנו מצלמות נוספות בגני ילדים ובתי-הספר השונים בכפר
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: