עירית חיפה – פארק הכט
פארק הכט בחיפה מצטרף לפרויקטים נוספים שביצעה חברת טימקון מערכות טכנולוגיות בע"מ בשטח עירית חיפה.
הפארק אשר נמצא במבואה הדרומית של חיפה דורש השגחה וצפייה רצופה 24 שעות. לשם כך הוקם בפארק חדר בקרה אשר אליו מועברים בצורה אלחוטית ברשת TCP/IP עשרות מצלמות קבועות וממונעות אשר פרוסות ברחבי הפארק, מערכות כריזה אשר מותקנות בצמוד למצלמות מאפשרות למפעילי חדר הבקרה תיפעול מידי ושליטה במתרחש ברחבי הפארק.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: