קניון לב אשדוד 2011
בקניון לב אשדוד המחודש התקינה חברת טימקון מערכות טכנולוגיות מצלמות מסוגים שונים, בחניונים הותקנו מצלמות אנטי ונדאליות, במעברים בקניון ובאזורי המסחר הותקנו מצלמות מסוג PELCO DOM, כל המצלמות 96 במספר מחוברות לחדר הבקרה ע"י מטריצות פלקו מסדרת CM6800 בנוסף הותקנו בקניון מערכות הקלטה המתעדות את הנעשה בקניון.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: