קניון אבנט 2012
בקניון אבנט שודרג חדר הבקרה והצפייה שבו, בקניון הותקנו מעל ל-140 מצלמות שונות  קבועות וממונעות אשר שולבו בחדר הבקרה המתקדם שהוקם במקום, ניתן לצפות מחדר הבקרה בכל האזורים, הכניסות והיציאות, דרגנועים וחנויות אשר בקניון הענק.
בנוסף הותקנו מצלמות רבות המשולבות במערכת החניה הממוחשבת הן מועברות לחדר בקרה נוסף אשר מאפשר שליטה במחסומי היציאה מהקניון.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: