פז בתי זיקוק אשדוד
עשרות מצלמות PELCO מוגנות פיצוץ ממונעות וקבועות הותקנו במתקני פז בית זוקוק אשדוד, המצלמות הותקנו במהלך שיפוץ אשר נערך לאחרונה במפעל, בנוסף למצלמות המוגנות פיצוץ שהותקנו באיזורי הייצור השונים, הותקנו גם מצלמות נוספות לצפייה על אזור המפעל וארובות שונות במפעל הענק, התמונות והפקודות מועברות לחדר הבקרה ע"י שימוש בממירים וסיבים אופטיים  המתנקזים למטריצה אנאלוגית מתוצרת חב' PELCO ומועברים לעשרות מסכי תצוגה אותם רואים המפעילים השונים של המתקנים בחדר הבקרה.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: