מערכת ניידת
מערכת פריסה ניידת של מצלמות אבטחה סופקה למספר לקוחות של טימקון במטרה לתת פתרון לדרישת המשטרה לתיעוד והקלטה של התקהלויות ואירועים בישובים וערים שונות, המערכת מאפשרת פריסה מהירה באתר של מצלמות קבועות, ממונעות, שידור כבלים או אלחוטי למערכת הקלטה מקומית המאפשרת צפייה בשטח האירוע בזמן אמת וכן שידור סלולרי לחדר הבקרה או חפ"ק של מנהל האירוע, ניתן בצורה זו לנהל בזמן אמת כוחות משטרה, ושיטור קהילתי על האירועים השונים המערכת גמישה בכמות המצלמות והסוגים השונים שלהם, ניתן לשדר תמונות גם לטלפונים ומחשבים ניידים.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: