בקרת כניסה

מערכות בקרת כניסה הינם נידבך נוסף במערכות המיגון אותן מספקת חברת טימקון מערכות טכנולוגיות למגוון לקוחותיה. המערכת מאפשרת בקרה בזמן אמת על מצב הנכנסים למיתקנים השונים וכן הגדרת אזורים למורשים בהתאם לרמת הסיווג אותה מבקש הלקוח לקבל במתקניו השונים. תוכנת ניהול מאפשרת הצגת המערכת בצורה גרפית מול המשתמש כמו כן מאפשרת התוכנה שילב עם ממשקי מצלמה ומערכת הקלטה במיתקנים השונים. בצורה זאת מקבל הלקוח מערכת מושלמת המדווחת ומראה הן בזמן אמת והן בזמן תיחקור של אירועים שונים באתר.
© כל הזכויות שמורות Timcon.co.il
כתובתינו:
טלפון:
פקס: